rabih-shasha-tTv6Lo5uQVQ-unsplash

Power & Energy Society (PES) Nedir?

IEEE Power and Energy Society yani Güç ve Enerji Topluluğu, IEEE‘ nin en eski topluluklarından biridir.

PES komitesi, elektrik enerjisinin üretimi, iletimi dağıtımı ve enerjinin verimliliği konusunda hem üyelerinin kişisel gelişimini hem de toplumun bu konularda bilinçlenmesini hedefleyen, teknik bir organizasyondur. Ayrıca üyelerini sektörün içerisindeki son gelişmelerden haberdar etmek ve
üyelerinin sosyal yaşamlarına katkıda bulunmayı amaçlar.

IEEE Dumlupınar PES olarak öncelikli hedefimiz yapmakta olduğumuz projeler ve çalışmalarımız ile toplumda farkındalık ve bilinç oluşturmayı hedefliyor aynı zamanda üyelerimizin de teknik anlamda kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunuyoruz.

IEEE Dumlupınar PES olarak geliştireceğimiz projeler, vereceğimiz eğitimler, düzenleyeceğimiz seminer ve konferanslar ile IEEE Dumlupınar Öğrenci Kolu’ nun en aktif gruplarından birisi olmayı amaçlıyoruz.